Πτυχία Αγγλικής γλώσσας-Πιστ/σεις

Ο όμιλος ξένων γλωσσών Mc Laren  έχει δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας που απευθύνονται σε μαθητές, σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των επιπέδων και σας οδηγούν στις εξετάσεις των Παν/μίων Cambridge, Michigan, London με απόλυτη επιτυχία.

FCE

Cambridge

(Lower του Πανεπιστημίου του Cambridge)


Η εξέταση για το First Certificate in English (FCE) είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του Cambridge ESOL. Αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και εργοδότες σε πολλές χώρες.

Οι εξετάσεις για το FCE αποτελούνται από 5 μέρη:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

READING

Κατανόηση κειμένου 3 ενότητες-30 ερωτήσεις 1 ώρα

2

WRITING (2 Θέματα)

Συγγραφή δύο διαφορετικών ειδών κειμένου όπως μια μικρή ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μία αναφορά, μία περίληψη ή μία έκθεση ιδεών 1 ώρα και 20΄ λεπτά

3

USE OF ENGLISH

Γραμματική και λεξιλόγιο 45΄ λεπτά

4

LISTENING

Κατανόηση Προφορικού Λόγου 40΄ λεπτά

5

SPEAKING

Παραγωγή Προφορικού Λόγου 14 – 15΄ λεπτά (2 άτομα)

Από το Μάιο του 2011 υπάρχει και το πτυχίο FCE for schools, με την ίδια ακριβώς μορφή, που απευθύνεται όμως κυρίως σε εφήβους και έχει ανάλογη θεματολογία.

ECPE

(Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan)

Το Examination for the Certification of Proficiency in English είναι πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ σε επίπεδο C2. Απονέμεται από το πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα από το 1957. Οι εξετάσεις για το ECPE αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την ακόλουθη σειρά:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

WRITING Συγγραφή έκθεσης περίπου 300 λέξεων

30΄ λεπτά

2

LISTENING3 μέρη -50 ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου

35΄- 40΄ λεπτά

3

GCVR4 μέρη -120 ασκήσεις γραμματικής, cloze, λεξιλογίου και κατανόησης γραπτού κείμενου(Πολλαπλής επιλογής)

75΄ λεπτά

4

SPEAKING

25΄- 35΄ λεπτά (2 άτομα)

Band Scores

Scaled Score Per Section

Honors (H) 840 – 1000

Pass (P) 750 – 835

Low Pass(LP) 650 – 745

Borderline Fail (BF) 610 – 645

Fail (F 0 – 605

Οι τρεις πρώτες ενότητες αποτελούν την γραπτή εξέταση και δίνονται με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω. Το Listening και το GCVR χρησιμοποιούν το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ενότητα της εξέτασης βαθμολογείται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς και τις τέσσερις ενότητες για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πτυχίο.

TOEFL

TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language)


Το Test of English as a Foreign Language αναγνωρίζεται από τα περισσότερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Αξιολογεί την ικανότητα ενός ατόμου, του οποίου η Αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική του, να χρησιμοποιεί και να κατανοεί Αμερικανικά Αγγλικά όπως ομιλούνται, γράφονται και ακούγονται σε πανεπιστημιακούς και κολεγιακούς χώρους.

Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ολόκληρο τον κόσμο ζητούν από τους εν δυνάμει φοιτητές να αποδείξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ως κριτήριο εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο. Το TOEFL προσφέρει στους φοιτητές την δυνατότητα να αποδείξουν ότι μπορούν να επικοινωνούν τις ιδέες τους, προσομοιώνοντας επικοινωνιακές περιστάσεις που συναντά κανείς σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα και στην καθημερινή ζωή των σπουδαστών.

Ολόκληρο το τεστ πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα. Εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και οι υποψήφιοι μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή μετά από 30 ημέρες από την τελευταία εξέτασή τους. Το TOEFL μετρά την ικανότητά του κατόχου του να διαβάζει, να κατανοεί τον προφορικό λόγο, να μιλά και να γράφει στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα μέσα σε μια αίθουσα πανεπιστημίου.

To TOEFL iBT (Internet-based test), το οποίο πλέον αποτελεί τον επίσημο τρόπο διεξαγωγής του TOEFL μέσω διαδικτύου, αξιολογεί και τις 4 γλωσσικές δεξιότητες: Listening, reading, writing, και speaking:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

READING

36 έως 70 ερωτήσεις που αφορούν σε 3 έως 5 κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου, μεγέθους περίπου 700 λέξεων με 12 έως 14 ερωτήσεις για το κάθε κείμενο. Οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι 30.

60΄ – 100΄ λεπτά

2

LISTENING

34 έως 51 ερωτήσεις που αφορούν σε 4 έως 6 διαλέξεις που παραδίδονται σε μια σχολική αίθουσα και διαρκούν η κάθεμία 3 έως 5 λεπτά, με 6 ερωτήσεις για την κάθεμία. Επίσης, 2 ή 3 συζητήσεις διάρκειας 3 λεπτών η καθεμία και αντιστοιχούν σε συνολικά 10 ή 15 ερωτήσεις. Η ενότητα αξιολογείται με συνολικά 30 βαθμούς. Ακολουθεί ένα διάλειμμα 10 λεπτών.

60΄ – 90΄ λεπτά

3

SPEAKING

Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει την άποψή του σύμφωνα με τις προσωπικές του εμπειρίες και γνώσεις σε δύο θέματα και να μιλήσει σχετικά με όσα έχει ακούσει και έχει διαβάσει για άλλα 4 θέματα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτή την ενότητα είναι 30.

20΄ λεπτά

4

WRITING

Ο υποψήφιος καλείται να γράψει μια έκθεση σύμφωνα με τα όσα έχει διαβάσει και ακούσει για ένα θέμα και μια για να υποστηρίξει μια στάση/γνώμη/άποψη πάνω σε ένα δεύτερο θέμα. Οι συνολικοί βαθμοί που αντιστοιχούν στην ενότητα είναι και εδώ 30 (30′ και 20′ αντίστοιχα για την κάθε δραστηριότητα).

50΄ λεπτά

*Προσοχή! Το TOEFL δεν αναγνωρίζεται επί του παρόντος από το ΑΣΕΠ.

IELTS

IELTS (International English Language Testing System)


Το Διεθνές Σύστημα Αξιολόγησης της Αγγλικής Γλώσσας (IELTS) αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, και ειδικά στην Ευρώπη, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα το IELTS γίνεται δεκτό από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας – Deree College, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ΑΣΕΠ αναγνωρίζει το IELTS ανάλογα με την βαθμολογία του υποψηφίου στα επίπεδα B1-B2-C1-C2.

Οι εξετάσεις για το IELTS πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε μήνα και αποτελούνται από 4 μέρη. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται στο Listening, Reading, Writing and Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται στα ίδια θέματα Listening και Speaking, ενώ μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε Ακαδημαϊκό (IELTS Academic) και Γενικό Τομέα (IELTS General Training). Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ενοτήτων έγκειται στο θεματικό περιεχόμενο και στις ασκήσεις στο μέρος εξέτασης του Reading και Writing. Το Listening και το Speaking είναι κοινά για τις δύο ενότητες. Η συνολική διάρκεια του test είναι 2 ώρες και 45 λεπτά.


Ο ακαδημαϊκός τομέας (IELTS Academic) επικυρώνει αν ο υποψήφιος είναι έτοιμος να σπουδάσει ή να εκπαιδευτεί στα αγγλικά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο διαχωρισμός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζεται από τα αποτελέσματα σ’ αυτά τα μέρη.

Ο γενικός τομέας (IELTS General Training) δίνει έμφαση σε βασικές ικανότητες συνεννόησης σε κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο. Είναι κατάλληλος για υποψήφιους, οι οποίοι πρόκειται να μετακομίσουν σε αγγλόφωνες χώρες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δευτεροβάθμιες σπουδές τους, να εργαστούν ή να κάνουν πρακτική.


IELTS Academic

IELTS General Training

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Listening

4 ασκήσεις και 40 κενά

30΄ λεπτά

Reading (60 λεπτά):

3 μακροσκελή γραπτά αποσπάσματα από αυθεντικές πηγές με ασκήσεις (συνοδεύονται από εικόνες, πίνακες, γραφήματα)

Reading (60 λεπτά):

– Το πρώτο τμήμα περιέχει 2 ή 3 μικρά κείμενα

τα οποία διαπραγματεύονται γεγονότα

– Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει 2 μικρά

κείμενα με θεματικό περιεχόμενο την εργασία

– Το τρίτο τμήμα περιέχει 1 μεγαλύτερο κείμενο

με θέμα γενικού ενδιαφέροντος

60΄ λεπτά

WRITING

Θέμα 1ο (τουλάχιστον 150 λέξεις): Περίληψη,περιγραφή ή επεξήγηση ενός πίνακα,γραφήματος ή διαγράμματος

-Θέμα 2ο (τουλάχιστον 250 λέξεις): Πραγματεία

WRITING

Θέμα 1ο (τουλάχιστον 150 λέξεις): Γράμμα

-Θέμα 2ο (τουλάχιστον 250 λέξεις): Πραγματεία

60΄ λεπτά

SPEAKING

Συνέντευξη (4′-5′), Ανάλυση ενός οικείου θέματος (3′) και Δομημένη Συζήτηση (4′-5′)

11΄ – 14΄ λεπτά


Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες και 45 λεπτά. Τα τρία πρώτα μέρη πραγματοποιούνται την ίδια μέρα, ενώ τα προφορικά πραγματοποιούνται 7 ημέρες πριν ή μετά τα γραπτά.

GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test)


To Graduate Management Admission Test (GMAT )είναι μια εξέταση που απαιτείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων και γενικότερα σε οικονομικά τμήματα, για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των υποψηφίων. Αποτελεί δηλαδή μέτρο πρόβλεψης της ακαδημαϊκής απόδοσης στο MBA. Το GMAT μετρά βασικές γλωσσολογικές, μαθηματικές και αναλυτικές δεξιότητες στο γραπτό λόγο, τις οποίες έχει αναπτύξει ο υποψήφιος στην εκπαιδευτική και επαγγελματική του μόρφωση. Αν το σκορ του υποψηφίου είναι συγκριτικά χαμηλό, μπορεί να επηρεάσει την εισαγωγή του στο πρόγραμμα.

Η βαθμολογία του GMAT είναι έγκυρη για 5 χρόνια, έτσι δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχό του να την χρησιμοποιήσει είτε αμέσως μετά τις προπτυχιακές του σπουδές είτε σε μελλοντικό χρόνο. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να δώσετε παραπάνω από μία φορά το τεστ, αλλά όλα σας τα σκορ θα εμφανίζονται στο Official Score Report.

Η εξέταση GMAT διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποτελείται από τις τρεις παρακάτω ενότητες :

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Analytical Writing section

1 θέμα έκθεσης

Ανάλυση Αμφιλεγόμενου Θέματος με επιχειρηματολογία (Analysis of an Argument)

30’ λεπτά

Integrated Reasoning section

12 ερωτήσεις

Επεξήγηση Γραφημάτων κ.α. (Graphics Interpretation) ,Διμερής Ανάλυση (Two-part Analysis) ,Ανάλυση Πίνακα (Table Analysis), Λογική Συσχέτηση Πολλαπλών Πηγών (Multi-Source Reasoning)

30’ λεπτά

Quantitative section

37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επίλυση Προβλήματος (Problem Solving), Επάρκεια Δεδομένων (Data Sufficiency)

75’ λεπτά

Verbal section

41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Κατανόηση Κειμένου (Reading Comprehension), Ικανότητα Λογικής Σκέψης (Critical Reasoning), Διόρθωση Προτάσεων (Sentence Correction)

75’ λεπτά

Η εξέταση είναι σε Computer-Adaptive Format (CAT). Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επιλέγονται μέσα από μια δυναμική διαδικασία ενώ ο υποψήφιος κάνει το τεστ. Οι ερωτήσεις αυτές προσαρμόζονται στο επίπεδο του υποψήφιου και δημιουργούν ένα μοναδικό τεστ.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Τα Αγγλικά για επαγγελματίες  είναι κατάλληλα για όσους θέλουν να μάθουν την ορολογία σε τομείς επαγγελμάτων όπως: Ιατρική, Φαρμακευτική, Νομική, Οικονομικών, Εφαρμοσμένων Επιστημών, Επιχειρήσεων,  Μηχανικών, Τουρισμού κ.α


Είτε πρόκειται να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, είτε μιλάτε με πελάτες από άλλες χώρες, είτε προετοιμάζεστε για μεταπτυχιακές σπουδές,  προετοιμαστείτε μέσα από τα εξειδικευμένα προγράμματά μας και αποκτήστε  την αυτοπεποίθηση και το υψηλό επίπεδο γνώσεων ορολογίας που χρειάζεστε.


Call Now ButtonΚάλεσε μας & ενημερώσου!

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο